ระบบป้องกันอากาศยานไร้คนขับ SkyDefense
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561
National Innovation Award 2018
จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
defenseHot Product !!

SKY DEFENSE SYSTEM
The SkyDefense consists of 4 subsystems; Passive Radar, Surveillance camera, Management Control Software, and Jammer. . ....
 
 
DRC Solutions Inspired Multiband Jammer Very Long Range Shielding Radius  

       2012 @ Digital Research & Consulting Co.,Ltd. Allright Reserved.