LED Full Color Display Outdoor P5

The new favorite of the future outdoor advertising media, is widely used in sports, advertising, education, stations, wharves, airports, shopping malls, hospitals, hotels, banks, stock markets, auction houses, industrial enterprises and other public places. It supports media display, information release, traffic guidance, creative display, etc

ป้ายประชาสัมพันธ์และแสดงผลชนิดติดตั้งภายนอกอาคารและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

คุณสมบัติทั่วไป

 • • มีจอแสดงผลแบบ LED Full Color Display ประเภท Outdoor ความละเอียด  P5
 • • ได้รับออกแบบภายใต้แนวการออกแบบ Modular Design เป็นโมดูลง่ายต่อการเพิ่ม หรือ ลดขนาดในภายหลัง
 • • แสดงอักษรในภาษาต่างๆ ภาพกราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 • • มีอุปกรณ์ควบคุมจอแสดงจากระยะไกล
 • • ป้องกันน้ำเข้าและใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่สูง
 • • มีโครงเสาเหล็กพร้อมฐานรากสูง 2-3 เมตร แข็งแรงทนทาน

LED Module

 • • LED Module มีขนาด 160 x 160 มิลลิเมตร
 • • เป็นชนิดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor)
 • • ระยะมองเห็นที่ดีที่สุดตั้งแต่ 5 เมตร ถึง 50 เมตร 
 • • ระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixels Pitch) 5 มิลลิเมตร
 • • ความหนาแน่นของพิกเซล (Pixel Density)  40,000 Dots/m2
 • • ปรับระดับความสว่าง (Brightness Control) ได้ 256 ระดับ
 • • ระดับความสว่าง (Brightness) 5000 cd/m2และสามารถปรับความสว่าง ตามสิ่งแวดล้อมได้ โดยการจัดการจากระบบควบคุม
 • • LED Lamp ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ -20 องศา ถึง +60 องศา
 • • อายุการใช้งานของ LED Lamp (หลอด LED) ไม่ตํ่ากว่า 100,000 ชั่วโมง
 • • มุมมองภาพแนวนอนไม่น้อยกว่า 120 องศา แนวตั้งไม่น้อยกว่า 120 องศา
 • • ทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220VAC 50Hz  
 • • ตัวป้ายได้รับการออกแบบให้มีการป้องกันนํ้าและฝุ่นตามมาตรฐาน IP65
 •  

ชุดควบคุมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

 • • เป็นชุดควบคุมไร้สายแบบติดตั้งภายนอก (Outdoor Wireless Link)
 • • กำลังส่ง < 1 วัตต์
 • • ควบคุมจากอุปกรณ์ภายนอกด้วยโปรโตคอล
 • • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • • ตัวเครื่องมีครีบระบายความร้อนในตัว
 • • มีมาตรฐาน MIL-STD 810G
 • • สายอากาศ จำนวน 1 ชุด
 •  

Software DVC-64

DVC-64 เป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมวิเคราะห์แยกแยะประเภทยานพาหนะและนับจำนวนรถเข้า-ออก ที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ที่มีประสิทธิภาพความถูกต้องและความแม่นยำสูง สามารถทำงานด้วยอัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) อีกทั้งยังมีความสามารถในการตรวจจับวัตถุ (Object Detection) สามารถระบุสิ่งของโดยใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล จากการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) และการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อตรวจจับวัตถุที่อยู่ในรูปหรือวิดีโอ เช่น มนุษย์ สัตว์ สิ่งของ ยานพาหนะ อาคาร และวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอได้

คุณสมบัติของโปรแกรม

ระบบจัดการและประมวลผล

 • • สามารถในการจัดหมวดของวัตถุ (Object Classification) โดยที่การจัดหมวดของวัตถุจะเป็นการจัดหมวดหมู่ของรูปภาพหรือวีดีโอ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • • สามารถวิเคราะห์แยกแยะประเภทยานพาหนะได้โดยอัตโนมัติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถยนต์ เป็นอย่างน้อย
 • • สามารถรับรู้วัตถุที่เคลื่อนไหวและแยกความแตกต่างของมนุษย์กับยานพาหนะ หลีกเลี่ยงการเตือนผิดพลาดที่เกิดจากกิ่งไม้ แมลง เงา ลม และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ได้
 • • มีฟังก์ชัน Perimeter Protection  ป้องกันพื้นที่ที่เรากำหนด กรณีมีคนผ่านหรือรถผ่านตามที่เรากำหนดไว้ เพื่อแจ้งเตือน ช่วยแยกแยะสิ่งต่างๆ และมีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดน้อยลงได้
 • • สามารถนับจำนวนยานพาหนะและบุคคลที่ผ่านเส้นที่กำหนดแบบ Real-Time ได้
 • • มีฟังก์ชั่น Smart Search สามารถระบุคนหรือยานพาหนะเพื่อค้นหาในแต่ละภาพหรือวีดีโอได้

ระบบบันทึกและรายงาน

 • • สามารถบันทึกการใช้งานทั้งหมด และเรียกดูเหตุการณ์ภายหลังตามช่วงเวลาต่างๆได้ ไม่น้อยกว่า 30วัน
 • • มีส่วนรายงานสรุปผล สามารถส่งออกรายงานเป็นแบบ รายวัน รายเดือน รายปี
 • • สามารถแสดงภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับแยกแยะประเภทและนับจำนวนยานพาหนะจากจุดติดตั้งกล้องฯ
 • • สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ
 • • สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานในเวลาปัจุบันได้โดยอัตโนมัติดังนี้
 •    ■ จำนวนยานพาหนะแต่ละประเภท ของแต่ละพิกัดจุด
 •    ■ จำนวนยานพาหนะรวมทุกประเภท ของแต่ละพิกัดจุด และรวมทั้งหมด
 •    ■ จำนวนบุคคลที่ผ่านจุดจำหน่ายตั๋ว

คุณสมบัติอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

 • • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 core, 2.3 GHz
 • • CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit
 • • RAM 32 GB
 • • Storage 1 TB

ระบบบันทึกและแสดงผล

 • • รองรับการเชื่อมต่อกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 16 ชุด
 • • สามารถตั้งค่าการใช้งานพื้นฐาน เช่น กำหนดชื่อ รายละเอียด และประเภทยานพาหนะได้
 • • แสดงบนเว็บไซต์และดูภาพกล้องวงจรปิดแบบ Real-time ผ่านโทรศัพท์มือถือได้